Sulpiride STELLA 50 mg Sulpiride STELLA 50 mg Sulpiride 50mg
 
S000381 Thuốc thần kinh Số lượng: 1 Viên
Sulpiride STELLA 50 mg

 Đăng ngày 08-11-2021 02:52:43 PM Lượt xem: 1338
Sulpiride 50mg
 

Ðiều trị ngắn hạn các triệu chứng lo âu ở người lớn khi không đáp ứng với các điều trị chuẩn.
- Các rối loạn tâm thần trong các bệnh thực thể.
- Trạng thái thần kinh ức chế.
- Các rối loạn hành vi nặng: kích động, tự làm tổn thương, bắt chước rập khuôn, ở trẻ trên 6 tuổi, đặc biệt trong bệnh cảnh hội chứng tự kỷ.
Các triệu chứng lo âu ở người lớn 50 - 150 mg/ngày, dùng tối đa 4 tuần.
- Rối loạn hành vi nặng ở trẻ 5 - 10 mg/kg.

  Ý kiến bạn đọc

Sản phẩm bán chạy