Ninomo Ninomo Bướm bạc 235mg, Cam thảo bắc 220mg, Kha tử 120mg, Mào gà trắng 35mg, Cao lá hà thủ ô đỏ 30mg, immunepath IP 20mg, Kẽm gluconat 15mg S000264 Nhóm hô hấp Số lượng: 1 Vỉ
Ninomo

 Đăng ngày 17-08-2020 01:34:21 PM Lượt xem: 1744
Bướm bạc 235mg, Cam thảo bắc 220mg, Kha tử 120mg, Mào gà trắng 35mg, Cao lá hà thủ ô đỏ 30mg, immunepath IP 20mg, Kẽm gluconat 15mg

Bướm bạc 235mg, Cam thảo bắc 220mg, Kha tử 120mg, Mào gà trắng 35mg, Cao lá hà thủ ô đỏ 30mg, immunepath IP 20mg, Kẽm gluconat 15mg

  Ý kiến bạn đọc

 Từ khóa: cam thảo, mào gà
Sản phẩm bán chạy